Relatieproblemen

Vindt u het moeilijk om bij een therapeut voor relatieproblemen langs te gaan? U kunt nu via de telefoon vanuit uw vertrouwde stoel en in uw vertrouwde, huiselijke omgeving praten over al uw problemen met een relatietherapeut. Zonder kosten voor een intakegesprek. Privé en anoniem. Elk onderwerp is bespreekbaar. Single of samen met uw partner.

Een relatie is geen vaststaand gegeven
Een relatie is verrijkend als de partners open met elkaar kunnen spreken over hun verlangens en gevoelens. Ze streven naar zelfontplooiing, aanvaarden, ondersteunen en voldoende respect voor elkaars ontwikkeling en onafhankelijkheid. Een goede relatie hangt sterk samen met tevredenheid, (on)afhankelijk van de persoonlijke eis die ze stellen aan het samen-zijn. Als twee mensen voor elkaar kiezen, verwachten ze meestal dat hun partner hen zal aanvullen en steunen, zodat ze nieuwe stappen durven zetten in de verdere ontwikkeling van hun leven en persoonlijkheid. Soms wil de een even praten en de ander met rust worden gelaten. Samenleven is een proces van aanvaarding en soms van voortdurend worstelen. Een relatie is geen vaststaand gegeven. Ze verandert door de tijd. Elk huwelijk of relatie kent verschillende fasen en hiertussen ligt een overgangsperiode die niet altijd gemakkelijk verloopt. Het betekent soms een aanpassing, een risico op een crisis of juist een kans op een verdieping van de relatie.

Het vermogen om zich in de relatie gelukkig te voelen, hangt samen met de bereidheid om de onvolmaaktheid van de relatie te aanvaarden en te leren bruggen te slaan tussen blijvende verschillen. Als mensen elkaar niet in deze verschillen kunnen ontmoeten, kan dit aanleiding geven tot relatieproblemen.

Problemen zelf oplossen of in relatietherapie gaan?
Veel mensen proberen zelf uit de problemen te komen door dagelijks kleine aanpassingen te doen en door voldoende tijd uit te trekken om te praten. Vaak moet er gezocht worden naar een compromis als blijkt dat er tegenstrijdige verwachtingen of wensen zijn. Maar het is meestal te druk voor al dat praten...

Soms voelen koppels aan dat ze er zelf niet uitkomen en doet een van beiden een beroep op de naaste omgeving, de huisarts of een hulpverlener. Voor de partner kan dit in eerste instantie een schok zijn. Misschien beseft deze niet dat het werkelijk zo erg is dat zijn partner zelfs een scheiding overweegt. In de meeste gevallen is het de vrouw die aan de noodrem trekt, hoewel soms de man het initiatief neemt om in relatietherapie te gaan.

Relatietherapie betekent dat je beiden aan het werk wordt gezet. Het is dus niet zo dat een relatietherapeut pasklare oplossingen aanbiedt. Tijdens de gesprekken wordt het paar wel aangemoedigd om intens met elkaar bezig te zijn. Zij leren opnieuw naar elkaars verwachtingen te luisteren en vooral elkaar te begrijpen, want meestal gaan partners er vanuit dat zij van tevoren weten wat de andere denkt en voelt en gaan ze daardoor eigenlijk aan elkaar voorbij. Onuitgesproken gevoelens zoals gekwetstheid, gemis, kwaadheid en verdriet kunnen in de veilige omgeving van de therapiekamer uitgewisseld worden.

Vastgeroeste routines kunnen doorbroken worden en nieuwe regels afgesproken. Partners leren in relatietherapie op dusdanige wijze met elkaar te onderhandelen dat het voor beiden winst oplevert. Communicatie, leren luisteren en horen wat de ander vertelt, kan de betekenis van de (onderliggende) conflicten laten zien. Hierdoor kunnen partners opnieuw positief tegenover elkaar komen te staan.

Diverse gespreksonderwerpen
Ook seksuele problemen, jaloezie, ontrouw, opvoeding van de kinderen, de plaats die de schoonfamilie in hun leven inneemt, zijn onderwerp van de gesprekken.De duur van een therapie kan sterk verschillen. Wat is de inzet van de partners, de aanwezigheid van de positieve steunpunten in hun leven, de mate van verstandhouding tussen het paar en de therapeut... De duur kan daarom variëren van 5 tot 10 of zelfs 20 gesprekken.

Soms vraagt men zich af of individuele therapie beter is. Of maakt de ene partner zich zorgen over de relatie, maar wil de ander (nog) niet meekomen naar de therapie. Een individueel gesprek kan inderdaad nuttig zijn om stil te staan bij de problemen en om na te gaan wat men precies zou willen veranderen. Het is mogelijk dat een van de partners verandert en nieuwe voornemens maakt, die echter niet altijd tot het gewenste effect in de relatie leiden. De praktijk wijst uit dat relatietherapie efficiënter is dan individuele therapie om relatieproblemen aan te pakken.

Maar soms is het niet mogelijk gezamenlijk de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld omdat de partner medewerking weigert, en heeft u toch behoefte aan een advies. Ook dan kunt u mij dagelijks bellen tussen 10.00 en 22.00 uur. Maak een afspraak.

 
[ omhoog ]